دکتر پرویز سحابی

" معلم تأثیر بر ابدیت دارد ؛ هرگز نمیتوان فهمید پایان تأثیر وی چه وقتی است."

— هنری آدامز


دکتر پرویز سحابی،

هنرمند، محقق و در حال حاضر یکی از معروفترین اساتید عرفان و از معدود صاحبنظران خبرۀ مفاهیم مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی است. ایشان در همدان بدنیا آمده و در دامان خانواده ای روشنفکر و بهره ‌ور از ادبیات و فرهنگ رشد نموده‌اند، در طی زندگی هرگز از طلب دست نکشیده و همواره آموزش خویش را در زمینه های مختلف ادامه داده و یافته های خویش را از طریق تدریس، نوشتن و خلاقیت هنری در اختیار دوستداران قرار داده‌اند.

استاد سحابی تحصیلات عالی خود را از دانشگاه تهران آغاز کرده، در دانشکده علوم رشته ریاضی، در دانشکده ادبیات رشته فلسفۀ علوم تربیتی، و در دانشکده هنرهای زیبا تا مهندسی معماری و دکترای شهرسازی ادامه داده‌اند. همزمان با تحصیلات دانشگاهی، در کلاسهای مثنوی اساتید مختلف از جمله استاد زنده یاد محمد تقی جعفری، یکی از برجسته ترین مفسرین مثنوی مولانا در ایران، شرکت می جسته‌اند.

سالها بررسی علمی و تجربی در طیفی گسترده، مشتمل بر دقت علمی ریاضی و فلسفه، تا ابهام و خیال‌انگیزی و زیباشناختی فضای هنر، همراه آشنایی با ظرافتهای شعر و زبان فارسی، به دکتر سحابی امکان داده است که مفهوم و معانی گسترده ای را که در کارهای مولانا نهان است در یک متن فراگیر با نظمی قابل درک ارائه دهد. هرمنوتیک جدید – دانشی که روابط دوجانبۀ بین تمامیت متن و اجزای آن از یک سو، و از سوی دیگر اثر متقابل هستی شناسی و خودشناسی را بررسی میکند – در درس دکترسحابی ابزاریست کارساز برای درک متون کنایی بطور عام و مثنوی بطور خاص.

دکتر سحابی همچنین در کاربرد اصول سیبرنتیک برای کشف طبیعت پیچیده و درعین حال بسیار منظّم متن مثنوی مولانا پیشگام است. وی مشوّق طرز فکری جدید است که در آن موازی اندیشی و احتمال جمع اضداد، جانشین تضاداندیشی و سیاه یا سفید انگاری میگردد. روش تدریس منحصر بفرد دکتر سحابی در راستای شیوه مولانا در مثنوی، تلاشی‌ست گسترده در شرح کیفیّت بی همتای «عشق»، از تجزیه و تحلیل و استقراء منطقی، تا گذر از محدوده عقل و حیرت، و تجربه بیکران شوق و سرمستی.

دکتر سحابی درحال حاضر در ونکوور کانادا زندگی میکند، و کلاسهای مثنوی ایشان که در زاویه برگزار میگردد، هسته پیدایش زاویه بوده و دلهای بیشماری را تحت تأثیر قرار داده است.

اول متن