کلاس ها

کلاس‌ها

زاویه سعادت میزبانی کلاس‌های مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی توسط دکتر پرویز سحابی را دارد.

مثنوی معنوی مولانا یکی از شاهکارهای عرفان در جهان است که در شش دفتر مراحل سیر و سلوک را به کمال انسانی تبیین می‌کند.

دکترسحابی با بیش از چهل سال پژوهش و تدریس مثنوی ،
یکی از مجرّبترین اساتید معاصر در شرح و فسر مفاهیم پیچیدۀ پوشیده در داستانهای مثنوی است.

برنامه کلاس ها

دفتر اوّل مثنوی – فارسی – با مهدی یوسف زاده
سه شنبه های سه هفته اول هرماه از ساعت ۳۰⁄ ۷ ا لی ۰۰ ⁄۹شب
پخش زنده و همزمان

دفترششم مثنوی – انگلیسی – تدریس دکتر پرویز سحابی
پنجشنبه های سه هفته اول هرماه از ساعت ۱۵⁄ ۷ ا لی ۳۰ ⁄۸ شب
پخش زنده و همزمان

دفتر پنجم مثنوی – فارسی – تدریس دکتر پرویز سحابی
چهارشنبه های سه هفته اول هرماه از ساعت ۱۵⁄ ۷ ا لی ۳۰ ⁄۸ شب
پخش زنده و همزمان

از مشتاقان آشنا شدن با مفاهیم عرفانی مثنوی معنوی دعوت می‌شود که برای شرکت در کلاس های فارسی یا انگلیسی با ما تماس برقرار نمایند.


جلسات مطالعه مثنوی توسط شاگردان